Tomografia komputerowa

Tomografia Komputerowa (badanie TK) to specjalistyczne badanie obrazowe wykorzystujące promieniowanie jonizujące, mające szeroki zakres zastosowań w diagnostyce medycznej począwszy od urazów i stanów nagłych do badań planowych.

Źródłem promieniowania jest lampa rentgenowska obracająca się wzdłuż osi ciała pacjenta, emitowane przez nią promienie są pochłaniane przez układ detektorów umieszczony w obrębie aparatu i rejestrujący osłabienie promieniowania przechodzącego przez organizm ludzki na zasadach podobnych do radiologii konwencjonalnej. Specjalne procesory i dedykowane oprogramowanie umożliwiają przetworzenie danych uzyskanych przez detektory w wysokiej rozdzielczości obrazy przekrojów ciała ludzkiego, wykorzystując różnice w gęstości poszczególnych tkanek.

Badanie TK jest stosunkowo mało obciążającym dla pacjenta. Jest ono wykonywane w pozycji leżącej w aparacie o szerokim otworze. Badanie jest krótkie, czas badania głowy czy zatok przynosowych nie przekracza minuty, a standardowe wielofazowe badanie jamy brzusznej trwa do 15 min. Ze względu na narażenie na promieniowanie jonizujące wymagane jest posiadanie skierowania od lekarza prowadzącego.

W ramach przygotowania do badania należy:
- nie jeść przez 5 godzin przed badaniem
- zgłosić się do pracowni na 30 min przed badaniem (dodatkowe przygotowanie do badania na miejscu w pracowni zależnie od rodzaju badania)
- dostarczyć skierowanie oraz dokumentacje medyczną z wcześniej wykonanych badań, zwłaszcza obrazowych, takich jak badania Rtg, Usg, TK czy MR związanych z diagnozowaną chorobą
- w związku z faktem, że w większości przypadków w czasie badania podawany jest dożylnie jodowy środek kontrastowy konieczne jest posiadanie aktualnych wyników badań krwi z oznaczeniem poziomu kreatyniny i mocznika dla oceny pracy nerek
- pacjenci ze schorzeniami tarczycy mający mieć badanie z dożylnym podaniem środka kontrastowego powinni mieć zaświadczenie od prowadzącego lekarza endokrynologa o braku przeciwwskazań do podania środka kontrastowego
- dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących badania i ew. szczególnych wymogów z nim związanych udziela rejestracja naszej placówki przy zapisie

Tomografia Komputerowa – najdokładniejsza metoda badania rentgenowskiego narządów ciała człowieka, jedno z podstawowych narzędzi diagnostyki obrazowej o szerokim zakresie zastosowań klinicznych. Pozwala na bezpośredni pomiar gęstości badanych struktur, co ma duże znaczenie w różnicowaniu charakteru zmian chorobowych. Badanie z wyboru w urazach, podejrzeniu krwawienia, w ocenie narządów klatki piersiowej i układu kostnego.


Placówki

Radiologica Wilanów - otwarty system MR

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

ul. Wiertnicza 124, 02-952 Warszawa
tel. (22) 858 23 58, (22) 858 23 59

Radiologica Wola - wysokopolowy system MR (1,5 T)

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia Tomografii Komputerowej

Gabinety Lekarskie

Centrum Diagnostyki i Leczenia Radiologica
ul. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa
tel (22) 256 99 88, 609 909 114

Radiologica Oddział Choroszcz SPZOZ Choroszcz

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia Tomografii Komputerowej

pl. Z.Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
tel. (85) 719 34 96, 695 39 53 04

Radiologica Augustów

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów
tel. (87) 643 01 07, tel. kom. 601 816 135

Radiologica Wawer - wysokopolowy system MR (1,5T)

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

ul. Mrówcza 198, 04-697 Warszawa
tel (22) 810 00 94, 663 050 007